Kiemelt események

A hetenkénti vesperaszolgálat mellett kiemelt események is kísérték a kántorátus útját: önálló hangversenyek, ünnepi szolgálatok, szakmai bemutatók és tematikus sorozatok mellett zenésztársakkal, más együttesekkel közös kisebb-nagyobb vállalkozásokban is részt vettünk ökumenikus, nemzetközi és hazai körben. Az évek során jelen lehettünk az emberi élet fordulópontjain: a kántorátus egyaránt szolgált keresztelőn, esküvőn, örömteli születésnapi alkalmakon és temetési búcsúztatáson.

2001. április 1. (virágvasárnap) 18 óra
Kelenföldi evangélikus templom

Vespera keretében az ének- és zenekar G. F. Händel János-passióját énekelte.

Ugyanaznap délelőtt kántorátusszolgálat.
2001. április 21.
Óbudai evangélikus templom

Emlékhangverseny Bálint László halálának 3. évfordulóján

Közös szolgálat a kelenföldi ének- és zenekarral

Heinrich Schütz: Verleih uns Frieden

Der Herr ist mein getreuer Hirt (Becker-zsoltár)

Der Herr ist mein Hirt (a Symphoniae sacrae 3. kötetéből)

Jézus Krisztus hét szava a keresztfán

Két tétel A feltámadás története c. műből

Feget den alten Sauerteig aus

Das Gebet des Herrn „Vater unser”

Johann Pachelbel: 46. zsoltár két kórusra

2001. október 20. 11 óra
Kelenföldi evangélikus templom

Közös szolgálat a kelenföldi énekkarral

Claude Goudimel/Jan Pieterszoon Sweelinck: Énekeljetek, minden népek

Sulyok Imre: Mily kedvesek a te hajlékaid

Heinrich Schütz: Az Úr az én hű pásztorom – alternatim

Johann Pachelbel: Singet dem Herrn – 98. zsoltár két kórusra