Kiemelt események

A hetenkénti vesperaszolgálat mellett kiemelt események is kísérték a kántorátus útját: önálló hangversenyek, ünnepi szolgálatok, szakmai bemutatók és tematikus sorozatok mellett zenésztársakkal, más együttesekkel közös kisebb-nagyobb vállalkozásokban is részt vettünk ökumenikus, nemzetközi és hazai körben. Az évek során jelen lehettünk az emberi élet fordulópontjain: a kántorátus egyaránt szolgált keresztelőn, esküvőn, örömteli születésnapi alkalmakon és temetési búcsúztatáson.

2009. szeptember 26. 18 óra
Keszthelyi evangélikus templom

Egyházzenei áhítat

A Fővárosi Protestáns Kántorátust vezette és orgonált Bence Gábor, igét hirdetett Honthegyi Zsolt.
2009. december 8.

Gyülekezeti stratégia 2010–2013 (részlet)

Bevezetés

[…] A Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség tagjaiként valljuk, hogy keresztyén gyülekezetként a legfontosabb feladatunk az evangélium hirdetése és megélése által megnyerni az embereket a Jézus Krisztussal való kapcsolatnak. Valljuk, és szeretnénk mi magunk is minél jobban közvetíteni a közösség jelentőségét a Jézus Krisztussal való kapcsolat ápolásában. Hálát adunk azért, hogy a gyülekezet megalakulása óta sokan munkálkodtak ezen célok megvalósulásáért. Közösségünk középpontjában az istentiszteleti életünk áll, amelyen keresztül Krisztus – ígérete szerint – táplál minket igéjével és szentségével. […]

Egyházzenei élet

Evangélikusságunk egyik jellemzője az éneklő gyülekezet. Az éneklés – azon túl, hogy közösséget teremt – segít az elmélyülésben és a magasztalásban. A zene Istentől kapott ajándék, amelyen keresztül részesei lehetünk az előttünk élt nemzedékek bizonyságtevésének, és szavakkal ki nem fejezhető módon élhetjük át a Teremtő közelségét. Továbbra is törekednünk kell arra, hogy a gyülekezeti ének és a többszólamú énekes és hangszeres zene egyaránt az istentiszteletek szerves része maradjon. Az igényes orgonazene és az ének- és zenekar szolgálata illeszkedjen bele a liturgikus folyamatba, és váljon zenei igehirdetéssé. Szükséges megújítanunk a gyülekezet éneklési kedvét célzott énektanítással és vonzó zenei szolgálattal egyaránt. A Gyülekezeti Liturgikus Könyvből újonnan tanult énekeket igyekezzünk használatban tartani. […]

A Fővárosi Protestáns Kántorátus szolgálata egyedülálló gyülekezetünkben. A vasárnap esti alkalmak erőteljesebb hirdetésével vonzó lelki és zenei programként tegyük ismertebbé a vesperákat.