Kiemelt események

A hetenkénti vesperaszolgálat mellett kiemelt események is kísérték a kántorátus útját: önálló hangversenyek, ünnepi szolgálatok, szakmai bemutatók és tematikus sorozatok mellett zenésztársakkal, más együttesekkel közös kisebb-nagyobb vállalkozásokban is részt vettünk ökumenikus, nemzetközi és hazai körben. Az évek során jelen lehettünk az emberi élet fordulópontjain: a kántorátus egyaránt szolgált keresztelőn, esküvőn, örömteli születésnapi alkalmakon és temetési búcsúztatáson.

2013. december 1., 8., 15., 22. 18 óra
Kelenföldi evangélikus templom

Schütz-sorozat az adventi vesperákon

Advent 1.

Heinrich Schütz (1585–1672): Két tétel a Karácsonyi történetből

Angyalok kara, Pásztorok kara

Advent 2.

A főpapok kara. Részlet a Karácsonyi történetből

Majd Betlehem, majd Júda országa! Ahogy régen megírta a szent próféta: És te Betlehem és Júda országa, nem vagy te jelentéktelen, nem vagy kis ország, Júda, mert belőled származik a Pásztor, és népemet majd, Izráelt, megváltja.

[Előadják a Deák Téri Ev. Gimn. tanulói]

Advent 3.

A napkeleti bölcsek kara. Részlet a Karácsonyi történetből

Hol van a most született király, zsidó király?!

Mert láttuk az ő csillagát is az esti égen, és eljöttünk, hogy őt imádjuk.

Advent 4.

Heinrich Schütz (1585-1672): A mi Urunk, Jézus Krisztus születésének története

Evangélista: Kéringer László, angyal: Thurnay Viola; Heródes: Cser Péter; continuo: Pál Diana és Szontagh Márton.

Közreműködött a Fővárosi Protestáns Kántorátus és a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet Ének- és Zenekara (koncertmester: Hoós Andrea), Pál Diana és Szontagh Márton (continuo) valamint a Deák Téri Evangélikus Gimnázium fiúénekesei Bence Gábor vezetésével