Kiemelt események

A hetenkénti vesperaszolgálat mellett kiemelt események is kísérték a kántorátus útját: önálló hangversenyek, ünnepi szolgálatok, szakmai bemutatók és tematikus sorozatok mellett zenésztársakkal, más együttesekkel közös kisebb-nagyobb vállalkozásokban is részt vettünk ökumenikus, nemzetközi és hazai körben. Az évek során jelen lehettünk az emberi élet fordulópontjain: a kántorátus egyaránt szolgált keresztelőn, esküvőn, örömteli születésnapi alkalmakon és temetési búcsúztatáson.

2023. február 19. – március 5.
Kelenföldi evangélikus templom

Vendégünk a világ c. vesperasorozat a világevangélikusság és a testvéregyházak zenéjével

A február 23-i többnyelvű zenés áhítaton vendégünk volt a 2023-as krakkói LVSz-nagygyűlés nemzetközi zenei bizottsága: Michelle Chiu (Hongkong), Brooklynn Lane (Kanada), Dr. Msafiri J. Mbilu püspök (Tanzánia), Pap Kinga Marjatta (Magyarország), Pauline Roeder Siqueira (Brazília), Dr. Uwe Steinmetz (Németország), Piotr Sztwiertnia (Lengyelország) valamint Tom Witt (Amerika) a gyülekezet lelkészei, valamint Nagy Szabolcs szolgálatával, köszöntést mondott Fabiny Tamás püspök.
2023. június 4.
Kelenföldi evangélikus templom

A kelenföldi ének- és zenekarral közös évadzáró vespera és ünnepi hangverseny

A kántorátus egy recitált zsoltár vezetése mellett a 33. genfi zsoltárt énekelte Kodály Zoltán kétszólamú nőikari és Rezessy László négyszólamú, végigkomponált vegyeskari feldolgozásában. A műsort Tóth Árpád Pange lingua himnusza zárta.
2023. október 14.
Kelenföldi evangélikus templom

„Zenei hitvallások” – ünnepi hangverseny a templomszentelési évfordulóra rendezett gyülekezeti hétvégén

A kántorátus a GyLK 732-es tételét (Vallást tegyenek mindenféle népek) recitálta egy- és négyszólamú váltakozással, majd Tillai Aurél Lauda Sion motettájának nőikari változatát, illetve Melchior Franck Also hat Gott die Welt geliebt motettáját énekelte.