Kiemelt események

A hetenkénti vesperaszolgálat mellett kiemelt események is kísérték a kántorátus útját: önálló hangversenyek, ünnepi szolgálatok, szakmai bemutatók és tematikus sorozatok mellett zenésztársakkal, más együttesekkel közös kisebb-nagyobb vállalkozásokban is részt vettünk ökumenikus, nemzetközi és hazai körben. Az évek során jelen lehettünk az emberi élet fordulópontjain: a kántorátus egyaránt szolgált keresztelőn, esküvőn, örömteli születésnapi alkalmakon és temetési búcsúztatáson.

2003. január 25. 19 óra
Páduai Szent Antal Plébánia, Pasarét

Vesperás az ökumenikus imahét zárásaként

„Már előre hirdetjük, hogy ebben az évben az ökumenikus imahét utolsó napján, január 25-én, este 7 órakor protestáns és keleti testvéreinkkel együtt imádkozzuk az esti vesperást. Imádságunkat a Fővárosi Protestáns Kántorátus vezeti, majd a hittanteremben Korányi András evangélikus teológiai tanár tart előadást, amit kötetlen beszélgetés követ. A tavalyi évben igen szép számmal voltunk jelen ezen a találkozáson, kérjük, idén is gyertek el minél többen, és hívjátok el a más egyházi közösségekhez tartozó ismerőseiteket is.” – hirdették az alkalmat a plébánián 2003. január 12-én. A liturgikus alkalmat és az előadást követően a kántorátus néhány tagja a klauzúrában tartott szerény vacsorára is meghívást kapott.
2003. február

Telemann-szólókantáták

2003 februárjától havi egy alkalommal Telemann-szólókantáták hangzottak el a vesperák keretében.
2003. október 18. 18 óra
Kelenföldi evangélikus templom

Egyházzenei hangverseny a templomszentelés 75. évfordulója tiszteletére a kelenföldi ének- és zenekarral, valamint a gyerekkarral közösen

Jan Pieterszoon Sweelinck: Énekeljetek, minden népek

Heinrich Schütz: Veni Sancte Spiritus négy együttesre

86. zsoltár recitálva, valamint Mindenek meghallják – gyerekkar

A gyülekezet zeneszerző-kántorainak műveiből:

Kapi Gyula – Kapi-Králik Jenő: Könyörülj, Úristen rajtunk

Weltler Jenő: Ó, maradj vélem

Sulyok Imre: Kínok árnyékaiból

J. S. Bach: Höchsterwünschtes Freudenfest templomszentelési kantáta

2003. december 10.
Deák téri evangélikus templom

Finta Gergely DLA-koncertje

Köszöntjük első egyházzenei doktorainkat – részlet Trajtler Gábor cikkéből

„A két órát meghaladó koncert szorosan kapcsolódott a doktori dolgozat témájához. Finta Gergely a műsor első felében liturgikus keretben mutatta be a Buxtehude-művek istentiszteleti alkalmazását, a második felében pedig további műfajokból hallhattunk válogatást. Az istentisztelet énekes részeit a Fővárosi Protestáns Kántorátus és az Evangélikus Hittudományi Egyetem liturgikus ének szemináriumának hallgatói adták elő Bence Gábor vezetésével. Papi énekkel Johann Gyula egyetemi lelkész működött közre. Finta Gergely orgonajátéka nemcsak kiváló művészi adottságait és állóképességét bizonyította, de egyúttal bemutatta a Buxtehude-művek korszerű, a mai felfogás szerinti leghitelesebb interpretációját is.”

Forrás: Evangélikus Élet 2003. január 12. 3. o.