Kiemelt események

A hetenkénti vesperaszolgálat mellett kiemelt események is kísérték a kántorátus útját: önálló hangversenyek, ünnepi szolgálatok, szakmai bemutatók és tematikus sorozatok mellett zenésztársakkal, más együttesekkel közös kisebb-nagyobb vállalkozásokban is részt vettünk ökumenikus, nemzetközi és hazai körben. Az évek során jelen lehettünk az emberi élet fordulópontjain: a kántorátus egyaránt szolgált keresztelőn, esküvőn, örömteli születésnapi alkalmakon és temetési búcsúztatáson.

2018. január 6. 18 óra
Kelenföldi evangélikus templom

Vespera keresztelővel (Héja Boldizsár), Bence Gábor utolsó szolgálata a kántorátus vezetőjeként

Igét hirdetett Gáncs Tamás.

Az elhangzott önálló művek:

Ó, kicsinyke Betlehem, városok közt legnagyobb. Középkori kétszólamú kanció.

Johann Vierdanck (1605–1646): Jauchzet dem Herren. A 98. zsoltár 2. és 3. verse.

2018. április 15. 18 óra
Kelenföldi evangélikus templom

Közös vespera a nõo-i (Észtország) evangélikus gyülekezet férfi énekegyüttesével

Igét hirdetett: Mart Jaanson esperes, tolmácsolt Pap Kinga Marjatta.

Az észtországi vendégegyüttes anyagyülekezete már több éve munkálkodik magyar testvérkapcsolat építésén. Ezúttal dunántúli körútjuk során szolgáltak Tapolcán közösen a Tapolcai Protestáns Énekegyüttessel (vez. Haga Kálmán), Veszprémben az Opus Énekegyüttes (vez. Kővári Péter) vendégeként és a csákvári gyülekezet istentiszteletén. Budapesten a közös vespera szolgálatában vettek részt.

Az Észt Köztársaság függetlenségének 100. évfordulójához is kapcsolódó eseményen a kántorátus a liturgia vezetése mellett az ünnep heti énekének feldolgozásaként Sulyok Imre (1912–2008): Semmit ne bánkódjál című motettájával szolgált.

Kelenföldi evangélikus hírlevél, 2018. ősz

A kántorátus „nyílt” meghívással is igyekszik gyarapítani az énekesek számát – így különösen az őszi félév kezdetén hirdetéseket helyezünk el a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékén, a zenei középiskolákban, illetve különböző online felületeken.